← Medio ambiente

Protección e mellora do ambiente

Ano

  • Orzado

  • Ingresado

 • Subtotal non financeiro
  • Orzado

  • Ingresado

 • Subtotal financeiro
  • Orzado

  • Ingresado

Descarga a táboa de Como se gasta? en CSV ou Excel

Descarga a táboa de Quen o gasta? en CSV ou Excel

Fontes de datos

Nota

 • Ingresos e gastos inclúe só o Concello da Coruña.
 • O axuste da inflación realízase o 1 de xaneiro de 2022. A taxa de inflación anual é a media da taxa interanual dos doce meses do ano.
 • As cantidades orzadas refírense a créditos iniciais.